www.miniopterus.sk   

Pravidelní návštevníci Prírodovedeckej fakulty UK


Dátum: 6. 11. 2008
text Blanka Lehotská

V posledných rokoch sa stáva pomerne často, že pracovníci Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave nájdu na chodbe netopiera. Je zaujímavé, že vo všetkých doteraz známych prípadoch, išlo o jednotlivé exempláre ucháča sivého (Plecotus austriacus), ktoré boli nachádzané predovšetkým v jesennom období, najčastejšie na najvrchnejších poschodiach pavilónov B-2 a B-1. Posledné dva takéto prípady sme zaznamenali 30. októbra a 6. novembra. Odchytené jedince sme následne večer vypustili.

Výber fotografií:
foto Blanka Lehotská, Roman Lehotský

Budova Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

Netopier prichytený na strope

Ucháč sivý (Plecotus austriacus)

Logo Miniopterus