www.miniopterus.sk   

Netopier na ministerstve


Dátum: 28. 11. 2008
text Blanka Lehotská

Ministerstvo zahraničných vecí SR si v piatok vybrala samička raniaka hrdzavého (Nyctalus noctula) za svoj dočasný úkryt. Cez pootvorené okno sa dostala do kancelárie a prichytila sa na kreslo, kde ju ráno našli. Netopiera sme odchytili a následne umiestnili do chladnej miestnosti. Po nedeľnom oteplení sme ho večer vypustili.

Výber fotografií:
foto Blanka Lehotská, Roman Lehotský

Netopier na ministerskom kresle

Raniak hrdzavý (Nyctalus noctula)

Logo Miniopterus