www.miniopterus.sk   

Netopier vo vetracom okienku


Dátum: 18. 2. 2009
text Roman Lehotský

Tento raz nás zavolali do domu, kde z balkóna uvideli vletieť netopiera do vetracieho okienka komory vyplneného montážnou penou. Okienko bolo z vnútornej strany bytu zamurované, čím vznikol popri stuhnutej montážnej pene malý priestor, ktorý netopier využil počas krátkeho oteplenia ako dočasný úkryt.

Výber fotografií:
foto Roman Lehotský

Dom v mestskej časti Bratislava-Nové mesto

 

Balkón s vetracím okienkom

 

Vetracie okienko čiastočne vyplnené montážnou penou

Logo Miniopterus