www.miniopterus.sk   

Nález večernice južnej už aj v Bratislave


Dátum: 1. 7. 2009
text Roman Lehotský

Dňa 1. 7. 2009 s odstupom niekoľkých hodín zavolali na Netopieriu záchranku dve obyvateľky bratislavskej mestskej časti Vrakuňa, ktoré našli na svojich oknách netopiera. Tieto miesta boli od seba vzdialené vzdušnou čiarou len 300 m. V jednom prípade bol netopier prichytený na plastovom okne a v druhom na sieťke proti hmyzu. V oboch prípadoch išlo o večernicu južnú (Pipistrellus kuhlii), ktorá bola po prvý raz na Slovensku nájdená pred tromi rokmi a je doteraz známa len z Nitry a Michaloviec. Preto sme správnosť určenia pre istotu konzultovali s kolegami chiropterológmi. Po večernici Saviho (Hypsugo savii) je to ďalší druh netopiera, ktorého severná hranica výskytu sa postupne posúva smerom na sever a preto patrí medzi nové druhy netopierov na Slovensku.

Výber fotografií:
foto Blanka Lehotská, Roman Lehotský

Budova, na ktorej bol nájdená prvá večernica

 

Večernica prichytená na vetracom okienku

 

Panelák, na ktorom bola nájdená druhá večernica

 

Večernica prichytená na sieťke proti hmyzu

 

Pohľad na večernicu z bytu

 

Večernica južná (Pipistrellus kuhlii)

 

Charakteristický biely lem na lietacej blane

 

Neosifikované časti potvrdzujú tohtoročného jedinca

 

Obidve nájdené večernice južné

Logo Miniopterus