www.miniopterus.sk   

Netopieria záchranka opäť v tom istom dome


Dátum: 28. 7. 2009
text Roman Lehotský

Na Netopieriu záchranku nám zavolala jedna pani, ktorá našla v obývačke bytu na skrinke zaveseného netopiera. Išlo o raniaka hrdzavého (Nyctalus noctula). V tomto prípade bolo zaujímavé, že sme boli vo vedľajšej bráne tohto domu pred necelým mesiacom. Vtedy sme tam odchytili večernicu južnú (Pipistrellus kuhlii).

Výber fotografií:
foto Roman Lehotský

Raniak hrdzavý (Nyctalus noctula)

Logo Miniopterus