www.miniopterus.sk   

Európska noc netopierov - 13. ročník


Dátum: 12. 9. 2009
text Roman Lehotský

13. ročník Európskej noci netopierov sme tento rok zorganizovali už tradične v Zoologickej záhrade Bratislava. Na rozdiel od minulého roka, kedy sme prednášali pre dospelých, tentoraz sme sa zamerali na aktivity pre deti. Bola pre ne pripravená beseda o netopieroch, stretnutie so živým netopierom a rôzne tvorivé aktivity v štyroch stánkoch. Išlo o výrobu zemiakových pečiatok netopierov, maľovanie a kreslenie netopierov, výrobu netopierích masiek, výrobu papierových netopierov a rôzne logické úlohy. Deti na každom stanovišti dostali do kartičky za absolvovanú aktivitu pečiatku a po získaní všetkých pečiatok malé odmeny. Európskej noci netopierov sa zúčastnilo spolu 51 detí. Najviac detí bolo z Bratislavy. Ďalšie boli z Banskej Bystrice, Borovej, Janíkova, Kalinkova, Lábu, Martina, Nitry, Pezinka, Popradu, Považskej Bystrice, Rohožníka, Sklenných Teplíc, Trenčína, Turne, ale aj z Brna, Vyškova, Ostravy a Opavy. Spoluorganizátorom Európskej noci netopierov bola opäť ZOO Bratislava.

Výber fotografií:
foto Roman Lehotský, Blanka Lehotská

Rozprávanie o netopieroch

 

Stretnutie so živým netopierom

 

Kŕmenie netopiera

 

Deti obdivovali na netopierovi veľké krídla

 

Prvý stánok - maľovanie

 

Pečiatkovanie zemiakovými netopiermi

 

Druhý stánok - kreslenie

 

Menšie deti radšej vyfarbovali

 

Tretí stánok - práca s papierom

 

Zhotovovanie masky netopiera vodného

 

Štvrtý stánok - bystré hlavy

 

Spájanie čísiel a pre menších skladanie netopiera

 

Posledná pečiatka do kartičky

 

Odovzdávanie odmien za absolvovanie všetkých stánkov

 

Naše netopierie pomocníčky

 

Netopiere na lanovej preliezačke

Logo Miniopterus