www.miniopterus.sk   

Európska noc netopierov


Dátum: 24. 9. 2011
text Roman Lehotský

Už tradične na jeseň organizuje naša ZO SZOPK Miniopterus v spolupráci so Zoologickou záhradou Bratislava Európsku noc netopierov. V tomto roku bolo podujatie určené deťom, pre ktoré sme pripravili rôzne tvorivé aktivity. Išlo o výrobu zemiakových pečiatok netopierov, maľovanie a kreslenie netopierov, výrobu netopierích masiek, výrobu papierových netopierov a rôzne logické úlohy. Aktivity boli rozdelené do štyroch stánkov, pričom na každom stanovišti dostali deti do kartičky za absolvovanú aktivitu pečiatku a po získaní všetkých pečiatok ich čakali malé odmeny. Európskej noci netopierov sa zúčastnilo spolu 47 detí. Najviac detí bolo z Bratislavy. Ďalšie boli z Golianova, Klenovca, Nitry, Šenkvíc, Trnavy, Zvolena, ale aj z Lhoty pri Zlíne. Tvorivé aktivity boli po prvýkrát doplnené výstavou fotografií, kde sa deti aj ich rodičia mali možnosť dozvedieť zaujímavé informácie zo života našich druhov netopierov. Spestrením akcie bola aj možnosť pozrieť si zblízka živého netopiera.

Výber fotografií:
Roman Lehotský, Blanka Lehotská

Príprava stánkov

 

Príprava stánku "maľovanie"

 

Príprava stánku "kreslenie"

 

Príprava stánku "práca s papierom"

 

Príprava stánku "bystré hlavy"

 

Výstava fotografií našich druhov netopierov

 

Pečiatkovanie zemiakových netopierov

 

Domaľovávanie biotopov netopierov

 

Záverečná výstavka prác detí

 

Kreslenie netopierov

 

Najmenšie deti len vyfarbovali siluety netopierov

 

Deti v stánku "práca s papierom"

 

Výroba masiek netopiera vodného

 

Riešenie hlavolamov v stánku "bystré hlavy"

 

Najmenším deťom sme s úlohami pomohli

 

Odovzdávanie cien deťom, ktoré absolvovali všetky aktivity

 

Kreslenie na chodník

 

Jeden z "chodníkových" netopierov

 

Výstavu fotografií si so záujmom pozreli deti aj rodičia

 

Záujemcom sme odpovedali na všetky otázky

Logo Miniopterus