www.miniopterus.sk   

Prírodovedný klub ZO SZOPK Miniopterus

Školský rok: 2001/2002

Zoznam členov: Roman Antoška, Michal Hatala, Jakub Kafka, Juraj Kandl,
Ivana Krčová, Michal Kundrata, Miroslav Máček, Mária Mikulová, Filip Sabol, Alexandra Szökeová, Peter Šimončič, Katarína Šimončičová, Ivana Tormová

 

Výber fotografií z akcií:
foto Roman Lehotský a Blanka Lehotská

Exkurzia do Borinského krasu a návšteva miesta bývalej sklárne Rovina
- 10. 11. 2001

Pred vchodom do jaskyne P-2
Hladanie sklíčok z bývalej sklárne Rovina
Pri aktívnom ponore

 

Vychádzka do oblasti Kamzíka (440 m n. m.) - 25. 11. 2001

Účastníci akcie
Triedenie vzoriek hornín
Vstupný vertikálny komín vedúci do bunkra

Logo Miniopterus