www.miniopterus.sk   

Prírodovedný klub ZO SZOPK Miniopterus

Školský rok: 2002/2003

Zoznam členov: Roman Antoška, Dana Ďurková, Eva Ďurková, Michal Hatala, Jakub Kafka, Juraj Kandl, Michal Kundrata, Mária Mikulová,
Filip Sabol, Alexandra Szökeová

 

Výber fotografií z akcií:
foto Roman Lehotský

 

Logo Miniopterus