www.miniopterus.sk   

Vznik a stručná história prírodovedných krúžkov

Novodobá história prírodovedných krúžkov začala rokom 1992, keď sa presunul pôvodný geologický krúžok z bývalého Domu detí a mládeže Bratislava IV do Iuventy a zmenil sa na Krúžok ochrancov prírody. Iuventa v tom čase znamenala pre krúžok širšie možnosti pre kvalitnejšiu a zaujímavejšiu krúžkovú činnosť.

Krúžky (ochrancov prírody, geologický a prírodovedný klub) mali jednotnú štruktúru. Jedenkrát do týždňa sa uskutočňovali stretnutia v miestnosti, raz mesačne 1 poldenná vychádzka a 1 celodenná akcia do Malých Karpát. Členovia boli o plánovaných aktivitách informovaný prostredníctvom mesačných programov. Aktivity boli zamerané predovšetkým na poznávanie prírody, zber a určovanie prírodnín, praktickú ochranu prírody, priateľstvo v kolektíve a nezabudnuteľné zážitky. Časom pribudli aj víkendové a letné pobytové tábory.

Zo stredoškolského prírodovedného klubu sme nakoniec vytvorili v roku 1994 našu základnú organizáciu Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, ktorú sme neskôr pomenovali Miniopterus.

Po transformácii Iuventy v roku 2000, pri ktorej sa ukončila priama práca s deťmi a mládežou, sme v záujme zachovania kolektívov našich krúžkov pokračovali v prírodovednom krúžku už pod hlavičkou našej ZO SZOPK Miniopterus. Krúžkari sa postupne stali stredoškolákmi a vzhľadom na ich školské povinnosti už nemali dostatok voľného času. Preto sa od roku 2001 upustilo od pôvodnej štruktúry krúžku a vznikol nový - Prírodovedný klub.

Prírodovedný klub pracoval pod hlavičkou Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Miniopterus, Bratislava. Bol kontinuálnym pokračovaním pôvodného prírodovedného krúžku. Určený bol pre mládež so záujmom a pozitívnym vzťahom k prírode a kolektívu.

Prírodovedný klub nemal klasické stretnutia v miestnosti, ale svoju činnosť vykonával formou terénnych akcií zameraných na poznávanie prírody a jej praktickú ochranu. Svoje aktivity realizoval od októbra do júna v rámci školského roka a dopĺňal ich o niekoľko celovíkendových akcií a letné pobytové tábory.

ZO SZOPK Miniopterus vydával v rokoch 2001 až 2003 interný Spravodaj Prírodovedného klubu, z ktorého sa jeho členovia dozvedali program na nasledujúci mesiac, informácie o plánovaných terénnych vychádzkach, základné údaje o navštívených miestach a rôzne ďalšie informácie.

Pre orientáciu ZO SZOPK na nové aktivity bola v roku 2003 činnosť Prírodovedného klubu ukončená. Starší členovia klubu sa stali riadnymi členmi našej základnej organizácie.

Ukážka mesačného programu Prírodovedného krúžku

Ukážka Spravodaja Prírodovedného klubu

 

Prehľad činnosti Prírodovedných krúžkov

Prehľad činnosti Prírodovedného klubu

Logo Miniopterus