www.miniopterus.sk   

Prírodovedný krúžok ZO SZOPK Miniopterus

Školský rok: 2000/2001
Miesto stretnutí: Klubovňa Speleo Bratislava

Zoznam členov: Roman Antoška, Barbora Baxová, Ján Budaj, Radovan Cibuľa, Daniel Farský, Michal Hatala, Jakub Kafka, Juraj Kandl, Zuzana Kopajová,
Ivana Krčová, Michal Kundrata, Peter Lenčo, Miroslav Máček, Mária Mikulová,
Filip Sabol, Marián Uríček

 

Výber fotografií z akcií:
foto Roman Lehotský

Čistenie Medzivrstvovej jaskyne - 23. 9. 2000

 
 
Čistenie jaskyne
 
Účastníci akcie
 
Vynášanie odpadu

 

Zber minerálov v Kameňolome pod Pajštúnom - 14. 10. 2000

 
 
Kameňolom pod Pajštúnom
 
Zber minerálov
 
Účastníci akcie

 

Určovanie a zostavenie zbierky hornín z dunajských štrkov - 20. 10. 2000

Zber okruhliakov pri Dunaji

 

Návšteva krasového územia a štôlní v oblasti Kuchyne - 25. 11. 2000

 
 
Účastníci akcie
 
V štôlni Kuchyňa I
 
Pri Modranskej skale

 

Návšteva Abráznej jaskyne a štôlní Pod Slovincom I a II - 9. 12. 2000

 
Pre vchodom do štôlne Pod Slovincom I
 
V štôlni Pod Slovincom I

 

Návšteva rímskych kúpeľov na Hrubej lúke v Dúbravke - 14. 1. 2001

 
Villa rustica
 
Účastníci akcie

 

Návšteva zrúcaniny hradu Biely kameň a NPR Šúr - 27. 1. 2001

 
 
Podzemné priestory zrúcaniny hradu Biely Kameň
 
Na zrúcanine hradu Biely Kameň
 
Pri Šúrskom rybníku

 

Speleologická exkurzia do Plaveckej jaskyne - 11. 2. 2001

 
Účastníci akcie
 
Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)

 

"Pomoc ropuchám pri jarných migráciách" na Železnej studienke
(stavba zábran) - 17. 3. 2001

 
Výroba drevených kolíkov
 
Rozvoz fólií

 

"Pomoc ropuchám pri jarných migráciách" na Železnej studienke
(zmotávanie zábran) - 7. 4. 2001

Čistenie fólie

 

Exkurzia na Devínsku Kobylu - 21. 4. 2001

 
Na vrchole Devínskej Kobyly (514 m n. m.)
 
Na citadele hradu Devín
 
V podzemnom lome na litotamniové vápence
 
Tarica skalná (Alyssum saxatile)

 

Pozorovanie orchideí v NPR Devínska Kobyla - 5. 5. 2001

Účastníci akcie
Vstavač

 

Výstup na Záruby a návšteva zrúcaniny hradu Ostrý kameň - 9. 6. 2001

Na vrchole Zárub (767 m n. m.)
Zrúcanina hradu Ostrý kameň

Logo Miniopterus