www.miniopterus.sk   

Krúžok ochrancov prírody

Školský rok: 1992/1993
Miesto stretnutí: Iuventa, Bratislava

Zoznam členov: Barbora Lauková, Lucia Laurenčíková, Ivana Lenčová, Naďa Lenčová, Lucia Majgotová, Michaela Materáková, Eva Szalaiová, Zita Vaňovičová, Miroslav Zbíral, Monika Zemanovičová, Michal Zwiewka

 

Výber fotografií z akcií:
foto Roman Lehotský

Zber minerálov a hornín spojený s návštevou zrúcaniny
hradu Pajštún - 28. 10. 1992

 
Drevokazná huba
 
Múry zrúcaniny hradu Pajštún
V podzemí zrúcaniny hradu Pajštún

 

Návšteva hradu Červený Kameň - 28. 11. 1992

 
Rohová bašta hradu Červený Kameň
 
V hradnom žalári

 

Návšteva Medzivrstvovej jaskyne - 16. 1. 1993

 
Jedna zo siení jaskyne
 
Pred vchodom

 

Prieskum jaskýň Borinského krasu - 30. 1. 1993

Pred jaskyňou Trojuholník
Netopier obyčajný (Myotis myotis)
Zostup po lanovom rebríku

 

Zber skamenelín na lokalite Rohožník - 14. 2. 1993

 
Cesta vlakom
 
Zber treťohorných skamenelín
Ulitníky staré 14-16 miliónov rokov

 

Stavba zábran pre ropuchy na Železnej studienke - 20. 3. 1993

 
Stavba zábran
 
Výroba drevených kolíkov

 

Prenášanie ropúch na Železnej studienke - 27. 3. 1993

 
Zber žiab
 
Rozprávka o rukavičke
 
Samček ropuchy obyčajnej (Bufo bufo)
 
Zber žiab a oprava zábran

 

Vychádzka na Devínsku Kobylu - 10. 4. 1993

 
Pri treťohorných kvapľoch
 
Hlaváčik jarný (Adonis vernalis)

 

Záchrana obojživelníkov v Dúbravke - 1. 5. 1993

 
Záchrana žubrienok z vysýchajúcich mlák
 
Práve metamorfovaná vážka

Logo Miniopterus