www.miniopterus.sk   

Krúžok ochrancov prírody

Školský rok: 1995/1996
Miesto stretnutí: Iuventa, Bratislava

Zoznam členov: Roman Antoška, Matej Ferenčík, Lukáš Gajdoš, Mária Horníková, Jaroslav Kothaj, Michal Mandík, Lucia Pappová, Ondrej Pok, Ján Reguli,
Michaela Ruttkayová, Matej Sámel, Miroslav Škraban, Martin Štraus,
Peter Varga, Izabela Živicová

 

Geologický krúžok

Školský rok: 1995/1996
Miesto stretnutí: Iuventa, Bratislava

Zoznam členov: Viliam Boča, Marek Gálffy, Marek Horniak, Miroslav Jošt,
Peter Kabát, Juraj Kandl, Zuzana Kopajová, Mário König, Michaela Krajčovičová, Tomáš Lučenič, Anna Malíková, Matej Minárik, Matej Sudor, Miroslav Takáč, Jaroslav Tomášek, Marián Uríček

 

Výber fotografií z akcií:
foto Roman Lehotský a Blanka Lehotská

Zber minerálov a návšteva zrúcaniny hradu Pajštún - 21. 10. 1995

 
Zber kryštálov kremeňa
 
Pri pajštúnskom maskaróne
 
Vytĺkanie marmarožských "diamantov"
 
Účastníci akcie

 

Exkurzia do NPR Pohanská - 28. 10. 1995

 
Jesienka obyčajná (Colchicum autumnale)
 
S keltskými klincami a slovanskou keramikou
 
Určovanie živočíchov a rastlín
 
Na vrchole Pohanskej (495 m n. m.)
Na zrúcanine Plaveckého hradu

 

Exkurzia do jaskyne Haviareň - 11. 11. 1995

 
Na vrchole Vápennej (752 m n. m.)
 
Na dne 40 m priepasti
Návrat domov

 

Exkurzia do Mokrej doliny - 25. 11. 1995

 
Účastníci pod previsom jaskyne Deravá skala
 
Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)

 

Vianoce v prírode - 9. 12. 1995

 
Ozdobovanie živého stromčeka
 
Preskakovanie ohňa

 

Expedícia do povodia rieky Moravy - 20. 1. 1996

 
Na brehu Moravy
 
Poschodový vojenský bunker
 
Na vojenskom bunkri z roku 1937
 
Pri kŕmidle v bažantnici

 

Návšteva hradu Červený Kameň a štôlne Červená baňa - 27. 1. 1996

 
Nádvorie hradu
 
Pred vstupnou bránou do hradu
Zber minerálov medi

Logo Miniopterus