www.miniopterus.sk   

Krúžok ochrancov prírody

Školský rok: 1996/1997
Miesto stretnutí: Iuventa, Bratislava

Zoznam členov: Roman Antoška, Michal Cáro, David Dolhý, Monika Jancurová, Matej Horváth, Zuzana Kopajová, Jaroslav Kothaj, Kristián Kubík, Peter Kuruc, Peter Lenčo, Ondrej Pok, Miroslav Škraban, Alexandra Šmausová,
Igor Trebatický, Peter Varga

 

Geologický krúžok

Školský rok: 1996/1997
Miesto stretnutí: Iuventa, Bratislava

Zoznam členov: Viliam Bokol, Ján Budaj, Tomáš Horňák, Miloslav Juráni,
Juraj Kandl, Mário König, Michal Kubů, Matej Minárik, Lukáš Omanik, Martin Peleš, Peter Švec, Marian Uríček

 

Výber fotografií z akcií:
foto Roman Lehotský a Blanka Lehotská

Netting netopierov pred štôlňou Pod Zámčiskom - 19. 10. 1996

Netopier riasnatý (Myotis nattereri)

 

Zber treťohorných skamenelín na lokalite Rohožník - 26. 10. 1996

 
Účastníci akcie
 
Pri paleontologickej sonde

 

Zber minerálov v opustenom stupavskom kameňolome
a návšteva zrúcaniny hradu Pajštún - 23. 11. 1996

Účastníci akcie

 

Zimné sčítanie netopierov v okolí Harmónie - 18. 1. 1997

Pred štôlňou Stará vozná

 

Zimné sčítanie netopierov v Plaveckej jaskyni - 1. 2. 1997

Výstup na povrch
Lietavec sťahovavý (Miniopterus schreibersii)
Na zrúcanie Plaveckého hradu
Na železničnej stanici

 

Pozorovanie Hale-Boppovej kométy - 18. 4. 1997

Hale-Boppova kométa

 

Zber minerálov na haldách cajlanského rudného revíru - 24. 4. 1997

Na halde s pyritom a chalkopyritom

 

Speleologická exkurzia do Plaveckej jaskyne - 26. 4. 1997

 
Účastníci akcie
Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra)

 

Vychádzka na Devínsku Kobylu - 14. 6. 1997

Užovka stromová (Elaphe longissima)

Logo Miniopterus