www.miniopterus.sk   

Geologický krúžok

Školský rok: 1998/1999
Miesto stretnutí: Ekoiuventa, Bratislava

Zoznam členov: Roman Antoška, Ján Budaj, Linda Domšicová, Barbora Farárová, Michal Hatala, Juraj Kandl, Jakub Kollár, Peter Kršák, Michal Kundrata,
Peter Lenčo, Mária Mikulová, Filip Sabol, Peter Švec

 

Výber fotografií z akcií:
foto Roman Lehotský a Blanka Lehotská

Návšteva bývalého ložiska Mn-rúd "Pod Zámčiskom" - 17. 10. 1998

Účastníci akcie
Na banských haldách

 

Zlaňovanie na cvičnej skale pri tuneli - 23. 10. 1998

Na cvičnej skale "Platnička"
Zlaňovanie autoblokantom

 

Exkurzia do Mokrej doliny - 28. 11. 1998

V jaskyni Deravá skala
V Mokrej doline

 

Mikuláš v prírode - 5. 12. 1998

Účastníci akcie
Opekanie

 

Exkurzia do podzemných bunkrov za Iuventou - 16. 1. 1999

Pohľad do bunkra
Pri vchode do bunkra

 

Exkurzia do opustených baní v oblasti Modra-Harmónia - 23. 1. 1999

Pred štôlňou Stará vozná
Účastníci akcie

 

Exkurzia do Plaveckej jaskyne - 13. 2. 1999

Vo veľkom snehu pomáha ďalšia lokomotíva
Účastníci akcie
Podkovár malý (Rhinolphus hipposideros)

 

Exkurzia do Cajlanského krasu - 6. 3. 1999

Účastníci akcie
Vo vstupe do Jaskyne v lome

 

Stavba zábran pre žaby na Železnej studienke - 20. 3. 1999

Vykopávanie jarčeka
Upevňovanie fólie kolíkmi

 

Exkurzia na Sandberg - 16. 4. 1999

Na Sandbergu
Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)

 

Zber treťohorných skamenelín na lokalite Rohožník - 24. 4. 1999

Zber skamenelín
Účastníci akcie

 

Zber jurských skamenelín v okolí Prístodolku - 22. 5. 1999

Cesta na Vývrat
Oddych pod Vysokou

 

Prírodovedné a historické zaujímavosti Plaveckého krasu - 29. 5. 1999

Oboznamovanie sa z históriou hradiska Pohanská
Účastníci na zrúcanine Plaveckého hradu

 

Návšteva jaskyne Sedmička v Borinskom krase - 12. 6. 1999

V Malom dóme
Vo Veľkom dóme
Účastníci akcie pred vchodom do jaskyne Sedmička

 

Ryžovanie ťažkých minerálov na Železnej studienke - 18. 6. 1999

Na potoku Vydrica
Ryžovanie "čínskym klobúkom"

 

Nácvik jednolanovej jaskyniarskej techniky - 25. 6. 1999

Na cvičnej skale "Platnička"
Zlaňovanie autoblokantom
Výstup metódou "frog"

Logo Miniopterus