www.miniopterus.sk   

Geologický krúžok

Školský rok: 1999/2000
Miesto stretnutí: Ekoiuventa, Bratislava

Zoznam členov: Roman Antoška, Barbora Baxová, Ján Budaj, Radovan Cibuľa, Róbert Czafik, Tomáš Farkaš, Daniel Farský, Elena Guričanová, Michal Hatala, Juraj Kandl, Jakub Kollár, Ivana Krčová, Peter Kršák, Michal Kundrata,
Peter Lenčo, Miroslav Máček, Mária Mikulová, Martin Riesz, Filip Sabol,
Juraj Sikora, Miroslav Straka, Peter Straka, Miroslav Škraban, Marián Uríček

 

Výber fotografií z akcií:
foto Roman Lehotský a Blanka Lehotská

Zber minerálov v kameňolome pod Pajštúnom spojený s výstupom
na zrúcaninu hradu Pajštún - 16. 10. 1999

Zber kryštálov kremeňa
Múry zrúcaniny hradu Pajštún
Účastníci akcie

 

Zber rudných minerálov na lokalite Červená baňa spojený s návštevou
hradu Červený Kameň - 6. 11. 1999

V štôlni Červená baňa
Na nádvorí hradu

 

Vychádzka do kameňolomu a Jaskyne v Štokeravskej vápenke - 12. 11. 1999

V zadnej časti jaskyne
Vyhľadávanie zimujúcich netopierov

 

Mikuláš v prírode - 4. 12. 1999

Účastníci akcie
Hra Hu-tu-tu-tu
Pri ohni

 

Prehliadka bunkrov československého opevnenia pozdĺž rieky Moravy
spojená s pozorovaním zimnej prírody - 18. 12. 1999

Pred bunkrom Řopík - vzor 36
Periskop
Pri bobrích ohryzoch

 

Veľký vianočný stolnotenisový turnaj - 23. 12. 1999

Účastníci turnaja

 

Návšteva Medzivrstvovej jaskyne - 15. 1. 2000

Účastníci akcie

 

Výstup na Vápennú (748 m n. m.) - 22. 1. 2000

Na vrchole Vápennej
Pohľad z Vápennej (v pozadí Vysoká)

 

Prehliadka Plaveckej jaskyne - 13. 2. 2000

Účastníci akcie
Prechod k hornému komínu
Sintrový stalagnát

 

Zber druhohorných skamenelín na lokalite Vývrat - 11. 3. 2000

Zber jurských belemnitov
Účastníci akcie

 

Zber treťohorných skamenelín na lokalite Devín - Záhradky - 17. 3. 2000

Zber skamenelín v arkózových pieskovcoch

 

Zber treťohorných skamenelín na lokalite Rohožník - 8. 4. 2000

Zber skamenelín
Časť účastníkov akcie

 

Návšteva paleontologických lokalít pri Dúbravskej Hlavici - 26. 5. 2000

Na lokalite "Pekténová lavica"
Vytĺkanie skamenlín
Hrebenatky (Pekten sp.)

 

Návšteva jaskyne Haviareň - 10. 6. 2000

Účastníci akcie pred vchodom do jaskyne
Sintrové kôry v jaskyni

 

Záverečné krúžkové posedenie pri ohni a gitare na Železnej studienke
- 18. 6. 2000

Pri gitare
Zapaľovanie ohniska najmladšími členmi

 

Ryžovanie ťažkých minerálov na potoku Vydrica - 23. 6. 2000

Ryžovanie "čínskym klobúkom"
Na potoku Vydrica

Logo Miniopterus