www.miniopterus.sk   

Liečivé rastliny - 10. ročník

Školský rok: 2004/2005

Výber fotografií z celoštátneho kola:
foto Roman Lehotský a Blanka Lehotská

Lomnický a Kežmarský štít
  
Škola v prírode 1. máj, Tatranská Lomnica
  
Slávnostné otvorenie celoštátneho kola
  
Účastníci celoštátneho kola
  
Oznámenie pokynov k testovej časti
  
Riešenie testov
  
Autorské riešenia testov
  
Autorské riešenia testov
  
Príprava čajov a sušených drog na určovanie
  
Čaje na určovanie
  
Určovanie čajov a ich priraďovanie k sušeným drogám
  
Určovanie čajov a ich priraďovanie k sušeným drogám
  
Súťažné rastliny
  
Určovanie živých rastlín
  
Určovanie herbárových položiek
  
Oprava testov
  
Vychádzka do Expozície tatranskej prírody
  
Odborný výklad botanika Štátnych lesov TANAP-u
  
V Expozícii tatranskej prírody
  
Jeden z exponátov
  
Návšteva Múzea TANAP-u
  
Časť zameraná na vtáctvo Tatier
  
Časť zameraná na horskú službu
  
Premietanie filmu o Tatrách v kinosále múzea
  
Príprava pomôcok na aranžovanie
  
Príprava sušených rastlín na aranžovanie
  
Oznámenie pokynov k aranžovaniu
  
Súťažiaci pripravení na aranžovanie
  
Košíky na aranžovanie
  
Aranžovanie
  
Aranžovanie
  
Súťažiaci so svojimi výtvormi
  
Súťažná práca
  
Súťažná práca
  
Súťažiaci so svojimi výtvormi
  
Súťažné práce
  
Posedenie pri krbe
  
Opekanie pri krbe
  
Súťažiaci a ich pedagogický sprievod
  
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien
  

Víťazi kategórie M: 1. E. Rakota, 2. E. Dobšovičová,
3. M. Stančíková
  

Víťazi kategórie S: 1. Z. Ižoldová, 2. B. Točíková,
3. V. Straková
  

Logo Miniopterus