www.miniopterus.sk   

Liečivé rastliny v ľudovej slovesnosti
6. ročník

Školský rok: 2000/2001

Výber fotografií z celoštátneho kola:
foto Roman Lehotský

Slávnostné otvorenie celoštátneho kola
   
Poznávanie liečivých rastlín
   
Určovanie čajov
   
"Čaje a farby" - praktické ukážky
   
Aranžovanie
   
Práce žiakov
  

Logo Miniopterus