www.miniopterus.sk   

Liečivé rastliny v ľudovej slovesnosti
7. ročník

Školský rok: 2001/2002

Výber fotografií z celoštátneho kola:
foto Roman Lehotský

Slávnostné otvorenie celoštátneho kola
   
Riešenie testov
   
Poznávanie liečivých rastlín
   
Poznávanie liečivých rastlín
    
Určovanie čajov
   
Príprava materiálu na aranžovanie
   
Inštruktáž pred aranžovaním
   
Najmladší súťažiaci pri aranžovaní
   
Súťažiaci so svojimi prácami
   
Ukážka súťažnej práce 1
   
Ukážka súťažnej práce 2
   

Logo Miniopterus