www.miniopterus.sk   

Liečivé rastliny - 9. ročník

Školský rok: 2003/2004

Zhodnotenie priebehu:

V školskom roku 2003/2004 sa uskutočnil 9. ročník súťaže Liečivé rastliny. Vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva SR sa podarilo po menšej prestávke opäť zorganizovať aj celoštátne kolo tejto súťaže.

Súťaž prebehla v troch kolách: 1. korešpondenčné kolo bolo zamerané predovšetkým na zvládnutie teoretických poznatkov súťažiacimi, 2. korešpondenčné kolo bolo vo výraznejšej miere doplnené o praktické úlohy (napr. vyhotovenie herbárových položiek) a celoštátne kolo. Súťažiaci súťažili v dvoch kategóriách M – mladší (žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ a prímy a sekundy OGY) a S – starší (žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ a tercie a kvarty OGY).

1. kola 9. ročníka súťaže Liečivé rastliny sa zúčastnilo 1058 žiakov z 151 základných škôl, 29 osemročných gymnázií a 4 centier voľného času z celého Slovenska. Do 2. kola postúpili tí súťažiaci, ktorí dosiahli 80 % úspešnosť (172 žiakov z kategórie M a 133 žiakov z kategórie S).

Účasť základných škôl a osemročných gymnázií v 9. ročníku súťaže Liečivé rastliny

Celoštátne kolo sa uskutočnilo 18. – 20. 9. 2004 v rekreačno-športovom zariadení Bystrička na Orave pri Kraľovanoch. Zúčastnilo sa ho 32 súťažiacich, 29 členov pedagogického dozoru a 8 členov odbornej komisie, spolu 69 účastníkov.

Súťaž bola rozdelená na 4 časti: test, poznávanie živých rastlín a čiastočne herbárových položiek, určovanie čajov a priraďovanie k nim správnych sušených drog a aranžovanie. Na aranžovanie používali prírodné materiály, sušené farbené a nefarbené rastliny. Čas medzi súťažou bol vyplnený odbornou vychádzkou do dreveničiarskej osady Podšíp a výstupom na jeden z vrcholov skalnatého Šípu. Nechýbalo ani posedenie pri táboráku a gitare spojené s opekaním. V posledný súťažný deň sme slávnostne vyhodnotili celé celoštátne kolo, vyhlásili výsledky a aj vďaka viacerým sponzorom ocenili najlepších súťažiacich a pedagógov, ktorí ich na súťaž pripravovali.

Logo Miniopterus