www.miniopterus.sk   

Pobytové a víkendové tábory pre deti a mládež

Pobytové tábory

Cieľom pobytových táborov bolo objavovanie a poznávanie prírodných krás Slovenska. Na každom tábore sa nám podarilo za pomerne krátky čas uskutočniť rôzne prírodovedné pozorovania, navštíviť nesprístupnené jaskyne, prírodné rezervácie, prírodné i kultúrne pamiatky, zrúcaniny hradov, múzeá a iné. Tábory boli doplnené o hry a súťaže. Nechýbal ani táborák s gitarou a opekaním.

Celkove sme uskutočnili 10 pobytových táborov. Postupne tak mali naši táborníci možnosť spoznať veľkú časť Slovenska, i Českej republiky. Všetky tieto tábory mali spoločnú prvú časť názvu "Za tajomstvami prírody", ktorú sme každý rok doplnili o názvy navštívených oblastí.

  Za tajomstvami prírody Štiavnických a Kremnických vrchov
Banská Štiavnica, 5. - 13. 7. 1993
     
  Za tajomstvami prírody Tatier
Svit, 30. 6. - 13. 7. 1996
     
  Za tajomstvami prírody Kremnických a Štiavnických vrchov
Kováčová, 1. - 12. 7. 1997
     
 

Za tajomstvami prírody Strážovských vrchov a Bielych Karpát
Opatová, 2. - 12. 7. 1998

     
  Za tajomstvami prírody Malých Karpát
Modra-Piesok, 1. - 11. 7. 1999
     
  Za tajomstvami prírody Javorníkov, Bielych Karpát a Strážovských vrchov
Lazy pod Makytou, 30. 6. - 9. 7. 2000
     
  Za tajomstvami prírody Pohronského Inovca a Tríbeča
Žitavany, 30. 6. - 8. 7. 2001
     
  Za tajomstvami prírody Plaveckého krasu
Amonova lúka, 24. - 28. 7. 2002
     
  Za tajomstvami prírody Kováčovských kopcov
Kováčov, 2003
     
  Za tajomstvami prírody Moravského krasu
Skalní mlýn, 2004


Získané informácie o navštívených miestach a rôznych táborových aktivitách účastníci tábora po vopred určených skupinkách spracovali do krátkych príspevkov a predposledný deň tábora pred ostatnými odprezentovali. Odbornosť jednotlivých vystúpení bola daná rôznym vekom autorov. Tieto naše táborové "objavy" sme nakoniec v niektorých táboroch vydali vo forme malej brožúrky - táborníčka. Pre nás, ktorí sme tábor zažili, znamená táborníček spomienku, pre rodičov táborníkov informáciu o tom, ako sme spoločne trávili čas na tábore a pre pracovníkov s deťmi a mládežou motiváciu a námety k podobným aktivitám.


Víkendové tábory

Počas školského roka sme uskutočnili aj viaceré krátke víkendové tábory. Tieto boli zamerané na nenáročné prírodovedné pozorovania, určovanie prírodnín, vychádzky na významné prírodné alebo historické lokality. Každý tábor bol samozrejme doplnený o rôzne hry a súťaže. Doteraz sme realizovali 5 typov víkendových táborov:

1. Zimný prírodovedný tábor - poznávanie zimnej prírody a hry v snehu,

 
 

2. Jarný prírodovedný tábor - poznávanie jarnej prírody, návšteva zaujímavých lokalít, pozorovania živočíchov a rastlín,

3. Zimní spáči - sčítanie netopierov na zimoviskách, netopierie hry a súťaže,

4. Živá príroda - výskum fauny a flóry vybraného územia v rámci projektu Slovenskej agentúry životného prostredia,

 
 

5. Tajomný svet vesmíru - astronomické pozorovania nočnej oblohy v Hornonitranskej hvezdárni Partizánske, návšteva ZOO Bojnice.

Logo Miniopterus