www.miniopterus.sk   

Mapovanie výskytu netopierov na Liptove


Obdobie: 15. - 22. 7. 1995

Orografické celky: Chočské vrchy (170), Liptovská kotlina (251), Podtatranské brázda (650)

Použitá metodika: kontrola podkrovných priestorov, netting

Počet preskúmaných lokalít: 12 podkroví, 2 nettingové

Z toho pozitívnych lokalít: 7 podkroví, 1 nettingová

Druhy zistené v podkroviach: Myotis myotis, Myotis mystacinus, Plecotus auritus, Vespertilio murinus, Plecotus auritus

Druhy odchytené počas nettingu: Myotis myotis, Myotis daubentonii, Eptesicus serotinus, Plecotus auritus

Účastníci: B. Kollerová, J. Kollerová, B. Lehotská, R. Lehotský, J. Lysý, E. Raffayová, J. Taliga

Poznámka: Výskum bol realizovaný v rámci Tábora ochrancov prírody v Kvačanoch.

Výber fotografií:
foto Roman Lehotský

V tábore
Kvačiansky mlyn
Príprava na netting
V Prosieckej doline
Pri vodopáde
Vchod do Liskovskej jaskyne
Pohľad z Liskovskej jaskyne
Netopier vodný (Myotis daubentonii)
Večernica pozdná (Eptesicus serotinus)
Na Bešeňovskej travertínovej kope
Pred jaskyňou Pod Hrubým brehom

 

Logo Miniopterus