www.miniopterus.sk   

Zimné sčítanie netopierov v starých baniach I


Dátum: 9. 1. 2011
text Blanka Lehotská

Staré opustené banské diela patria k tradičným zimoviskám netopierov nielen na území Malých Karpát, ale aj v ostatných banských oblastiach po celom Slovensku. Túto sčítaciu sezónu sme začali na lokalite, kde síce počty zimujúcich netopierov nebývajú veľké, ale na druhej strane tu zvykne zimovať viacero druhov. Keďže štôlňa poskytuje netopierom vhodné úkrytové i mikroklimatické podmienky, rozhodli sme sa v nej umiestniť aj dva netopiere – večernicu pozdnú (Eptesicus serotinus) a ucháča sivého (Plecotus austriacus), ktoré boli odchytené Netopierov záchrankou v budovách v Bratislave, aby tu mohli hibernovať do konca zimného obdobia. Okrem týchto „nových“ obyvateľov v štôlni zimovali podkováre malé (Rhinolophus hipposideros) a netopier vodný (Myotis daubentonii).

Výber fotografií:
Roman Lehotský

Ľadové stalagmity vo vstupe do štôlne

 

V zatopenej časti štôlne

 

Ucháč sivý (Plecotus austriacus) v prepravke

 

Ten istý ucháč umiestnený do pukliny

 

Prinesená večernica pozdná (Eptesicus serotinus)

 

Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)

 

Netopier vodný (Myotis daubentonii)

Logo Miniopterus