www.miniopterus.sk   

Zimné sčítanie netopierov v Plaveckom krase I


Dátum: 6. 1. 2013
text Roman Lehotský

V Plaveckom krase dlhodobo sledujeme niekoľko chiropterologicky najzaujímavejších jaskýň. Tento raz si vyberáme jednu z nich. Postupne prechádzame všetky priestory jaskyne. Okrem jedného netopiera obyčajného (Myotis myotis), ktorý je celý premočený kondenzovanou vodou, tu nachádzame podkováre malé (Rhinolophus hipposideros) a jedného uhynutého ucháča svetlého (Plecotus auritus). Oproti minulým rokom je podkovárov výrazne menej, čo je pravdepodobne spôsobené zmenou mikroklímy po výkopových speleologických prácach. Zvažujeme inštaláciu plastovej fólie v jednej z chodieb jaskyne, ktorá by mohla obmedziť zvýšené prúdenie vzduchu a zníženú teplotu v tejto časti jaskyne. Súčasťou dnešnej akcie bola aj demontáž monitorovacieho prístroja na netopiere a jeho odvoz do Bratislavy. Začiatkom hibernačnej sezóny netopierov plánujeme tento prístroj nainštalovať v jaskyni Driny, aby bolo možné vzájomne porovnať údaje získané z týchto jaskýň.

Výber fotografií:
Blanka Lehotská

Kolónia podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros)

 

Demontáž monitorovacieho prístroja

 

Rozoberanie betónovej pätky prístroja

 

Kondezovanou vodou premočený netopier obyčajný (Myotis myotis)

 

Uhynutý ucháč svetlý (Plecotus auritus)

Logo Miniopterus