www.miniopterus.sk   

Zimné sčítanie netopierov v jaskyni Driny


Dátum: 17. 1. 2013
text Roman Lehotský

K tradičným lokalitám zimného monitoringu netopierov našou organizáciou Miniopterus patrí aj jaskyňa Driny. Je pre nás až neuveriteľné, ale v budúcom roku to bude už jubilejných 20 nepretržitých rokov zimných sčítaní v tejto, na západnom Slovensku, jedinej klasicky sprístupnenej jaskyni. Tu treba vyzdvihnúť vynikajúcu spoluprácu so Správou slovenských jaskýň, konkrétne so správcom jaskyne Driny a naším priateľom Petrom Zvonárom. Cieľom našej dnešnej návštevy je okrem sčítania netopierov aj natočiť krátky príspevok do večerných Novín TV JOJ. Stretáme sa pri jaskyni preto aj s redaktorom tejto televízie Rasťom Ekertom, ktorý je bývalým aktívnym jaskyniarom jaskyniarskej skupiny Speleo Bratislava (vtedy Oblastná skupina SSS Bratislava), ktorej sme niektorí členmi a tak krátko zaspomíname na spoločných kamarátov jaskyniarov a skvelé časy strávené v Borinskom krase. Začíname s počítaním veľkej kolónie podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros), ktorá má počas našej návštevy 110 jedincov. Ďalej nachádzame niekoľko netopierov obyčajných (Myotis myotis) a dvoch podkovárov veľkých (Rhinolophus ferrumequinum). Baterkou presvecujeme aj záhyby sintrových Sloních uší, ktoré sú symbolom jaskyne Driny. Na naše milé prekvapenie v nich zimuje jeden netopier riasnatý (Myotis nattereri). Spolu tu bolo takmer 240 netopierov. Akciu končíme zápisom nájdených druhov a spočítaných jedincov netopierov do Knihy chiropterofauny jaskyne Driny. Pomaly schádzame dole k autám a cestou domov sa ešte zastavujeme v Smoleniciach na cesnakovej polievke v žemli a kofole. Niekoľko záberov z reportáže TV JOJ nájdete tu.

Výber fotografií:
Roman Lehotský

Zasnežený odpadkový kôš a lavičky pred jaskyňou Driny

 

Každoročná kolónia podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros)

 

Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)

 

Netopier obyčajný (Myotis myotis) z podhľadu

 

Rasťo Ekert (TV JOJ) a Peter Zvonár (správca jaskyne Driny)

 

Všetky jazierka boli plné vody

 

Slonie uši - symbol jaskyne Driny

 

Vyhľadávanie netopierov v Sloních ušiach

 

Netopier riasnatý (Myotis nattereri) zimujúci v Sloních ušiach

 

Nad záznamovou Knihou chiropterofauny jaskyne Driny

Logo Miniopterus