www.miniopterus.sk   

Zimné sčítanie netopierov v starých baniach
Malých Karpát I


Dátum: 19. 1. 2013
text Roman Lehotský

Opustené banské diela, rovnako ako jaskyne, predstavujú pre netopiere vhodné miesta na zimovanie. Preto sa vyberáme do strednej časti Malých Karpát a postupne prechádzame piatimi podzemnými banskými dielami. Nachádzame v nich netopiere obyčajné (Myotis myotis) v jednom prípade aj s bielymi chumáčikmi Geomyces destructans (WNS) v okolí nosa a na predlaktí a v jednom prípade s veľkým kliešťom za uchom. Ďalej to boli podkováre malé (Rhinolophus hipposideros), netopiere vodné (Myotis daubentonii), jeden netopier riasnatý (Myotis nattereri), uchane čierne (Barbastellus barbastella) a jeden ucháč svetlý (Plecotus auritus). Zaujali nás aj dva druhy na vzhľad veľmi pekných húb. Jedna zo štôlní je častejšie navštevovaná turistami. Je potešiteľné, že napriek tomu nikto z návštevníkov podzemia netopierom neublížil a zbytočne ich nevyrušoval dlhším pobytom v podzemí. Ostávajú tu po nich len porozhadzované nádobky po použitých sviečkach, ktoré sa budú dať v lete pozbierať a vyniesť von do odpadových kontajnerov. Po kontrole poslednej bane sa ešte presúvame autom do Cajlanského krasu.

Výber fotografií:
Roman Lehotský

Kolónia podkovárov malých Rhinolophus hipposideros

 

Netopier obyčajný (Myotis myotis)

 

Netopier vodný (Myotis daubentoni)

 

Uchaňa čierna (Barbatella barbastellus)

 

Zaznačovanie polohy netopierov do mapy

 

Huba (dourčíme neskôr)

 

Netopier obyčajný (Myotis myotis) s kliešťom

 

Prehľadávanie úzkych a hlbokých puklín

 

Netopier obyčajný (Myotis myotis) pokrytý kvapôčkami vody

 

Ten istý jedinec z podhľadu

 

Netopiere obyčajné (Myotis myotis)

 

Vyhľadávanie netopierov v štôlni

 

Starý sklad v štôlni

 

Huba (dourčíme neskôr)

 

Výstup z poslednej kontrolovanej štôlne

Logo Miniopterus