www.miniopterus.sk   

Zimné sčítanie netopierov v Cajlanskom krase


Dátum: 19. 1. 2013
text Roman Lehotský

Medzi Pezinkom a Pezinskou Babou sa nachádza malé územie Cajlanského krasu. Navštevujeme v ňom len jednu jaskyňu, kde sme aj v minulosti zaznamenali viacero netopierov. Prechádzame veľmi tesným rozpukaným, ale zmrznutým vchodom a po pár metroch kľučkovania v kamennej suti sa dostávame do veľkého dómu. Tu na nás "svietia" oči prekvapenej líšky, ktorá sa po chvíľke otočila a skryla hlbšie v jaskyni. Prezreli sme steny dómu a napočítali len 6 podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros). Časť blokov na dne dómu je zosintrovaných, ale časť blokov sa pravdepodobne zrútila len nedávno. Po krátkom čase strávenom v tejto jaskyni vyliezame opäť úzkou plazivkou na povrch. Spolu s predchádzajúcou kontrolou 5 podzemných banských diel sa vraciame unavení po vyše 12-hodinovom pohybe v teréne a podzemí do Bratislavy.

Výber fotografií:
Roman Lehotský, Zuzana Haceková

Vstup do veľkého dómu

 

Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)

 

Poškodená sintrová výzdoba v dóme

 

Vyhľadávanie a počítanie netopierov

 

Výstup z jaskyne veľmi úzkym vchodom

Logo Miniopterus