www.miniopterus.sk   

Zimné sčítanie netopierov v starých baniach
Malých Karpát II


Dátum: 27. 1. 2013
text Roman Lehotský

Tento víkend pokračujeme zimným sčítaním netopierov v ďalších 4 opustených banských dielach v Malých Karpatoch. Ako prvú navštevujeme štôlňu, na ktorú nás upozornil náš kamarát. Po chvíľke hľadania nachádzame veľký vstupný portál a vchádzame opatrne dovnútra. Po prvých metroch nachádzame uchaňu čiernu (Barbastella barbastellus), o kúsok ďalej netopiera veľkouchého (Myotis bechsteini) a netopiera obyčajného (Myotis myotis). Ako sme predpokladali, prevažovali tu podkováre malé (Rhinolophus hipposideros), ktoré tvorili menšie kolónie. Celkovo sme napočítali vyše 100 netopierov. Cestou von sme ešte zmerali celkovú dĺžku štôlne, ktorá dosiahla 160 metrov. Po krátkom presune autom prichádzame na ďalšiu lokalitu. Auto musíme odparkovať o niečo skôr ako obvykle, nakoľko priebežne škrtáme podvozkom o zmrznutý sneh v strednej časti cesty. Ide o krátku štôlňu, v ktorej sme našli len 7 netopierov 5 druhov. Odtiaľto pokračujeme opäť autom na posledné dve lokality. Rozdeľujeme sa na dve skupiny a každá ide do jednej štôlne. Nachádzame tu len dva druhy netopierov, uchaňu čiernu (Barbastella barbastellus) a podkovára malého (Rhinolophus hipposiedros), ktorý tu tvoril niekoľko kolónií. Tá najväčšia mala až 127 jedincov. Obidve skupiny skončili približne v rovnakom čase. Cestou vykladáme našu členku v Malackách a pokračujeme do Bratislavy.

Výber fotografií:
Roman Lehotský, Blanka Lehotská

Účastníci zimného sčítania netopierov v prvej štôlni

 

Netopier vodný (Myotis daubentonii)

 

Netopier veľkouchý (Myotis bechsteinii)

 

Kolónia podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros)

 

Zvyšky starej výdrevy

 

Pod kolóniou podkovárov

 

Plesňovka belavohnedá (Thelephora penicilata)

 

Vo vstupe do druhej štôlne

 

Detailný pohľad na námrazu nad vchodom do štôlne

 

Vyhľadávanie netopierov

 

Premočený netopier obyčajný (Myotis myotis)

 

Uchaňa čierna (Barbastella barbastellus) v úzkej štrbine

 

Kolónia podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros)

 

Detailný pohľad na tú istú kolóniu

 

Počítanie netopierov v kolónii

Logo Miniopterus