www.miniopterus.sk   

Prednáška v Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku


Dátum: 6. 2. 2013
text Roman Lehotský

V Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku, ktoré sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves je od 4. februára do 22. marca sprístupnená putovná výstava o živote netopierov pod názvom Špirhač-gacek-trúlelek, čo sú ľudové názvy netopierov. Výstavu zostavilo Východoslovenské múzeum Košice v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku. Autorsky ju pripravil náš kolega a priateľ Miro Fulín, ktorý nás požiadal o úvodnú prednášku k výstave. Radi sme túto ponuku prijali a prednášku zorganizovali podvečer 6. 2. 2013. V rámci našej powerpointovej prezentácie sme oboznámili prítomných návštevníkov so životom netopierov, predstavili sme naše najbežnejšie druhy, pokračovali nálezmi nových druhov netopierov na Slovensku a na záver sme hovorili o praktickej ochrane netopierov. Po prednáške nasledovala zaujímavá diskusia. Výstava, ktorú Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku organizuje v rámci projektu Škola v múzeu pozostáva z 11 panelov, muzeálnych preparátov netopierov a ukážok odborných a propagačných materiálov o netopieroch.

Výber fotografií:
Roman Lehotský, Blanka Lehotská

Prednáška B. Lehotskej o netopieroch

 

Diskusia po ukončení prednášky

 

Výstava Špirhač-gacek-trúlelek v priestoroch múzea

 

Detailný pohľad na jednen z panelov

 

Ukážka odborných a propagačných materiálov o netopieroch

Logo Miniopterus