www.miniopterus.sk   

Zimné sčítanie netopierov v Plaveckom krase I


Dátum: 6. 1. 2014
text Roman Lehotský

 

Plavecký kras so svojimi jaskyňami poskytuje vhodné podmienky na zimovanie netopierov. Aj preto naše prvé zimné sčítanie v sezóne začíname práve v Plaveckom krase. Navštevujeme jaskyňu, ktorá je významným zimoviskom podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros). V posledných rokoch ich počet v tejto jaskyni mierne klesá. Väčšinou sa tu tvoria dve väčšie kolónie. Na prvom mieste, kde bývajú netopiere najčastejšie ich bolo teraz pomenej. Na druhom mieste bola však pekná kolónia, ktorá mala vyše 100 jedincov. Potom sme pokračovali v prehľadávaní ostatných priestorov jaskyne. Celkovo sme v jaskyni napočítali vyše takmer 150 podkovárov malých. Toto číslo nás veľmi potešilo, nakoľko je to za posledné roky najvyšší počet v tejto jaskyni. Okrem nich sme ešte zaznamenali jedného podkovára veľkého (Rhinolophus ferrumequinum) a jedného netopiera vodného (Myotis daubentonii).

.

Autori fotografií:
Blanka Lehotská, Roman Lehotský

Podkováre malé (Rhinolophus hipposideros)

 

Podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum)

 

Tradičné miesto kolónie podkovárov

 

Zimná kolónia s vyše 100 podkovármi

 

Netopier vodný (Myotis daubentonii)

 

Výstup po rebríku

 

Štôlňa v hornej časti jaskyne

 

Pohľad z vnútra na stredný vletový otvor pre netopiere

 

Korene stromu siahjúce hlboko do jaskyne

 

Náš najmladší účastník

Logo Miniopterus