www.miniopterus.sk   

Zimné sčítanie netopierov v Plaveckom krase II


Dátum: 19. 1. 2014
text Roman Lehotský

Po druhýkrát sa vraciame za netopiermi do Plaveckého krasu. Navštevujeme jednu z významných jaskýň, kde je na zostup potrebné použiť aj jednolanovú techniku. Spolu s domácim jaskyniarom zlaňujeme na dno vstupného dómu. Už tu obdivujeme nádhernú kolóniu podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros), ktorú tvorí takmer 400 jedincov. V Malých Karpatoch je to doteraz najväčšia známa kolónia tohto druhu. Na opačnej strane dómu zimujú ešte dva netopiere veľké (Myotis myotis). Ďalej kontrolujeme bočnú chodbu, kde sa nachádzajú ďalšie dve menšie kolónie podkovárov. Potom pokračujeme prekonávaním viacerých niekoľkometrových vertikálnych stupňov. Tu nás potešil aj nález netopiera brvitého (Myotis emarginatus). Zliezame úzke pukliny s hladkými stenami a zostupujeme takmer na najnižšie miesto jaskyne. Cestou späť pomáhame domácemu jaskyniarovi na jednom mieste ešte navŕtať a namontovať dve nové trvalé stupačky, ktoré zvyšujú bezpečnosť pri pohybe najexponovanejšími miestami v jaskyni. Odtiaľto sa už pomaly vraciame späť na povrch. Napriek slnečnému počasiu nás vonku čaká veľmi silný a studený vietor. Po prezlečení sa do suchého oblečenia schádzame dole k autu a vraciame sa do Bratislavy.

Autori fotografií:
Roman Lehotský, Roman Antoška

Zlaňovanie začína priamo vo vchode do jaskyne

 

Na dne vstupného dómu

 

Netopiere vo vstupnom dóme

 

Časť kolónie podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros)

 

Prekonávanie vertikálnych stupňov

 

Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)

 

Netopier brvitý (Myotis emarginatus)

 

Zliezanie úzkych a hladkých puklín

 

Vymeriavanie polohy stupačiek

 

Pripevňovanie novej stupačky

 

Záverečné metre výstupu po lane

 

Opäť na dennom svetle

Logo Miniopterus