www.miniopterus.sk   

Zimné sčítanie netopierov v starých baniach
Malých Karpát II


Dátum: 30. 1. 2014
text Blanka Lehotská

Vo výskume netopierov zimujúcich v opustených banských dielach pokračujeme na lokalitách v centrálnej časti Malých Karpát. Začíname baňou, v ktorej sa v minulosti ťažila medená ruda a v súčasnosti slúži predovšetkým ako zimovisko podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros). Okrem nich tu ešte hlboko v štrbine nachádzame ucháča svetlého (Plecotus auritus). Ďalšou kontrolovanou lokalitou je pomerne krátka štôlňa, v ktorej bol výskyt netopierov známy už v polovici minulého storočia. Tento raz sme tu našli len tri netopiere dvoch druhov - netopiera veľkého (Myotis myotis) a netopiera vodného (Myotis daubentonii).

Autor fotografií:
Blanka Lehotská

Sčítanie kolónie podkovarov malých (Rhinolophus hipposideros)

 

Kolónia podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros)

 

Podkovár malý nad malachitovými nátekmi

 

Sintrová výzdoba - tzv. brčká v strope štôlne

 

Netopier veľký (Myotis myotis)

 

Netopier ukrytý hlboko v štrbine

 

V štôlni

Logo Miniopterus