www.miniopterus.sk   

Zimné sčítanie netopierov v Plaveckom krase III


Dátum: 30. 1. 2014
text Blanka Lehotská

V Plaveckom krase sa nachádza množstvo jaskýň a mnohé z nich predstavujú významné zimoviská pre netopiere. Jednu z takýchto jaskýň sme sa rozhodli po viacerých rokoch opäť skontrolovať. Okrem tradičnej početnej kolónie podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros) sme tu našli aj jedného podkovára veľkého (Rhinolophus ferrumequinum) a niekoľko jedincov netopiera veľkého (Myotis myotis).

Autor fotografií:
Rastislav Krivosudský

Vstupný dóm s bohatou sintrovou výzdobou

 

Kolónia podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros)

 

Malá kolónia netopierov veľkých (Myotis myotis)

 

Tá istá kolonia z iného pohľadu

Logo Miniopterus