www.miniopterus.sk   

Zimné sčítanie netopierov v Plaveckom krase IV


Dátum: 15. 2. 2014
text Roman Lehotský

Poslednýkrát sa v tejto zimnej sezóne vraciame do Plaveckého krasu. Cieľom je uskutočniť zimné sčítanie netopierov v jednej jaskyni, ktorá patrí medzi tie speleologicky náročnejšie. Preto sa nám tu z časových dôvodov osvedčilo sčítanie len vo dvojici. Prvá zastávka je u domácich jaskyniarov, kde si požičiavame kľúče od jaskyne. Potom nás čaká dlhší výstup k jaskyni. Vonku je relatívne teplo a po snehu nieto ani stopy. Napriek tomu bola v okolí vchodu do jaskyne 20-30 centimetrová vrstva snehu. Teplá zima sa prejavila aj v jaskyni väčším množstvom netopierov už vo vstupnej chodbe. Zimovala tu napríklad malá kolónia netopierov veľkých (Myotis myotis). Z ďalších druhov to bol netopier Brandtov (Myotis brandtii), netopier fúzatý (Myotis mystacinus), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), mladý jedinec večernice pozdnej (Eptesicus serotinus) a ucháč tmavý (Plecotus austriacus). V ďalších dvoch dómoch prevažovali podkováre malé (Rhinolophus hipposideros) a netopiere veľké (Myotis myotis). V spodnom dóme tu boli navyše aj podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum) a netopier brvitý (Myotis emarginatus). Celkove sme tu napočítali takmer 120 jedincov. Po zhruba troch hodinách strávených v jaskyni zostupujeme k autu a vraciame sa do Bratislavy.

Autor fotografií:
Roman Lehotský

Napriek teplu je vo vyšších polohách stále sneh

 

Kolónia netopierov veľkých (Myotis myotis)

 

Tá istá kolónia z podhľadu

 

Vyhľadávanie netopierov

 

Netopiere Brandtove (Myotis brandtii)

 

Uchaňa čierna (Barbastella barbastellus)

 

Večernica pozdná (Eptesicus serotinus)

 

Ucháč sivý (Plecotus austriacus)

 

Zúbkované sintrové záclony

 

Výstup zo spodného dómu

Logo Miniopterus