www.miniopterus.sk   

Zimné sčítanie netopierov v pohorí Burda


Dátum: 23. 2. 2014
text Roman Lehotský

V rámci územia západného Slovenska okrem Malých Karpát uskutočňujeme pravidelne zimné sčítanie netopierov aj v pohorí Burda. K dlho očakávanému ochladeniu nakoniec nedošlo, tak vyrážame za netopiermi aj na juh Slovenska. Naše predpoklady sa naplnili a v opustenom banskom systéme zimovalo už len 49 netopierov. Nachádzali sa tu podkováre malé (Rhinolophus hipposideros), netopiere vodné (Myotis daubentonii) a netopiere riasnaté (Myotis nattereri). Po jednom jedincovi tu boli zastúpené aj uchaňa čierna (Barbastella barbastellus) a večernica pozdná (Eptesicus serotinus). V najchladnejšej časti banského systému nás potešili pekné zoskupenia netopierov veľkých (Myotis myotis). Z niektorých jedincov sme opatrne odobrali vzorky na výskum prítomnosti huby Geomyces destructans, ktorá sa prejavuje na netopierovi bielymi povlakmi. Verejnosti bude pravdepodobne známejšia pod pojmom Syndróm bieleho nosa (WNS). Súčasťou našej návštevy bolo aj vzájomné mapové prepojenie tunajších banských šácht a drobné opravy v mape banského systému z našich predošlých meraní. Pri vychádzaní z poslednej štôlne opatrne obchádzame zo stropu popadané bloky horniny. Cestou do Bratislavy sa ešte zastavujeme v našej obľúbenej reštaurácii Bat, ktorá svojím názvom dôstojne zakončuje našu celodennú akciu.

Autori fotografií:
Roman Lehotský, Blanka Lehotská

Vyhľadávanie netopierov v štôlni

 

Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)

 

Kolónia netopierov veľkých (Myotis myotis)

 

V jednej z podzemných kavern

 

Netopier pokrytý Geomyces destructans

 

Odber vzoriek na mikroskopickú analýzu

 

Huba na stene štôlne

 

Vyústenie dvoch šácht na povrch

 

Pred reštauráciou Bat (netopier)

Logo Miniopterus