www.miniopterus.sk   

Zimné sčítanie netopierov v starých baniach
Malých Karpát IV a zhrnutie


Dátum: 1. 3. 2014
text Roman Lehotský

Posledné zimné sčítanie netopierov v tomto roku uskutočňujeme opäť v opustenom banskom diele. Po skúsenosti z predchádzajúcej lokality, ani tu sme v neobvykle teplom počasí už neočakávali veľké počty zimujúcich netopierov. Postupne prechádzame jednotlivé chodby a zapisujeme nájdené netopiere. Väčšina z nich bola zalezená hlboko v skalných štrbinách. Celkovo sme tu identifikovali prítomnosť 9 druhov netopierov. Potešili nás zvyšky kolónií večerníc hvízdavých (Pipistrellus pipistrellus), väčší počet netopierov riasnatých (Myotis nattereri) alebo aj vzácnejší druh netopiera pobrežného (Myotis dasycneme). Na záver ešte urobíme niekoľko fotografií chodieb a vychádzame na povrch.

V období od 6. januára do 1. marca 2014 sme na území Malých Karpát a pohoria Burda sčítali netopiere spolu na 23 lokalitách (v 3 jaskyniach, 3 priepastiach, 15 banských dielach, 1 skalnom previse a 1 pivnici). V podzemí sme tak prešli vyše 3 600 m chodieb, siení či priepastí. Najväčšiu ucelenú zimnú kolóniu netopierov, až 394 jedincov, tvorili v jednej priepasti Plaveckého krasu podkováre malé (Rhinolophus hipposideros). Najvyšší počet netopierov na jednej lokalite bol 566 jedincov a najvyšší počet druhov 9. Celkovo sme na navštívených zimoviskách zistili prítomnosť 14 druhov netopierov. Na jednom zimovisku sme zaznamenali niekoľko netopierov s bielym hubovým ochorením Syndrómu bieleho nosa. Jednou z kontrolovaných jaskýň bola aj verejnosti sprístupnená jaskyňa Driny, kde sme uskutočnili zimné sčítanie nepretržite už po jubilejný dvadsiatykrát. Celkovo sme za zimoviskami netopierov v roku 2014 najazdili vyše 1400 kilometrov.

Autor fotografií:
Roman Lehotský

Vo vstupnej časti štôlne

 

Kolónia večerníc hvízdavých (Pipistrellus pipistrellus)

 

Netopier riasnatý (Myotis nattereri) vo vrtnom otvore

 

Netopier veľký (Myotis myotis)

 

Chodby so žlabmi po pôvodných pražcoch kolajiska

Logo Miniopterus