www.miniopterus.sk   

Sezónny zákaz vjazdu na Železnú studienku


Dátum: 16. 3. 2014
text Roman Lehotský

Aj v tomto roku platí v čase jarnej migrácie žiab sezónny zákaz vjazdu všetkým motorovým vozidlám v oblasti Železnej studienky v Bratislave na úseku od Červeného mostu po hornú otočku autobusu č. 43. Zákaz oficiálne platí od 15. 3. do 15. 4. 2014. Výnimku majú autobusy MHD a držitelia výnimiek Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Vjazd do tohto úseku je označený novými dodatkovými tabuľami.

Autor fotografií:
Blanka Lehotská

Zákazové dopravné značky vo vstupe na Železnú studienku

 

Zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľou

Logo Miniopterus