www.miniopterus.sk   

Migrácia ropúch na Železnej studienke sa už začala


Dátum: 17. - 21. 3. 2014
text Roman Lehotský

Teplé počasie, na rozdiel od predchádzajúcich rokov, umožnilo ropuchám na Železnej studienke začať migrovať o takmer dva týždne skôr. Do 21. marca (vrátane) bolo na oboch úsekoch prenesených už vyše 3500 ropúch. Na prenose sa zúčastnili žiaci z bratislavských základných škôl Bieloruská 1, Tilgnerova 14, Grösslingová 48 a vysokoškoláci z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Autori fotografií:
Blanka Lehotská, Kristína Kotvasová

Nález prvej ropuchy pritiahol všetkých žiakov

 

Jeden z prvých samčekov ropuchy v tomto roku

 

Zber žiab spoza zábran

 

"Zberač" s vedierkom a ropuchou

 

Vypúšťanie žiab do rybníka

 

Žiaci zo základnej školy Tilgnerova 14

 

Žiaci zo základnej školy Grösslingová 48

 

Študenti z Prírodovedeckej fakulty UK

 

Vypúšťanie žiab do rybníka

 

Samček ropuchy po prvýkrát v tomto roku vo vode

Logo Miniopterus