www.miniopterus.sk   

Výstava fotografií netopierov v Modre


Dátum: 29. 3. 2014
text Roman Lehotský

V dňoch 29. 3. – 4. 4. 2014 sa v budove historickej radnice mesta Modra uskutočnila výstava Modra a baníctvo Malých Karpát. Hlavným organizátorom bolo mesto Modra, spoluorganizátormi Spolok Permon Marianka, Spolok pre montánny výskum, Bratislava, naša ZO SZOPK Miniopterus, Bratislava, Klub priateľov turistiky a OZ Ochrana zdravia a životného prostredia, Modra.

Podujatie začalo vernisážou 29. 3. 2014 príhovormi primátorky Modry H. Hlubockej a výkonného tajomníka Spolku Permon Marianka J. Kráľa. Bolo tu predstavené nové číslo časopisu Montanrevue s rozsiahlejším príspevkom o modranskom baníctve. Samozrejme na vernisáži nechýbalo aj dobré modranské víno. Potom odznela prednáška M. Sládoka Baníctvo v Modre a prednáška B. Lehotskej a R. Lehotského Netopiere v opustených banských dielach Malých Karpát. V prednáške sme prítomných oboznámili s dôvodmi, prečo sa netopiere vyskytujú v opustených banských dielach, o ich spôsobe života, predstavili sme tie druhy netopierov, ktoré využívajú na hibernáciu v súčasnosti 26 banských diel na území Malých Karpát, o metódach ich výskumu a monitoringu, ako aj o ich právnej a praktickej ochrane. Po našej prednáške nasledovalo množstvo otázok, na ktoré sme radi odpovedali.

Výstava obsahovala fotografie a stručné texty o banských dielach v Modre a okolí, o Bridlicovej štôlni v Marianke a o netopieroch v opustených banských dielach v Malých Karpatoch. Výstava bola doplnená o vzorky minerálov a hornín z okolia Modry, Marianky, banícke nástroje a banské lampy.

Výstava Modra a baníctvo Malých Karpát poukázala na skutočnosť, že Modra nie je len vinohradníckym, ale aj banským mestom.

Autori fotografií:
Roman Lehotský, Blanka Lehotská, Silvia Bednárová

Podujatie otvorila primátorka Modry H. Hlubocká

 

Na úvod zaznela banícka hymna Banícky stav

 

Nové číslo Montanrevue predstavil jeho šéfredaktor J. Kráľ

 

Časopis Montanrevue s príspevkom o modranskom baníctve

 

Vzorky minerálov a hornín z Malých Karpát

 

Bridlica a bridlicové výrobky z Marianky

 

Veľký záujem bol o propagačné materiály

 

Samozrejme nemohlo chýbať ani dobré modranské víno

 

Zástupcovia organizátorov úspešného podujatia

 

Fotografie netopierov z opustených banských diel Malých Karpát

 

Prednáška M. Sládoka o baníctve v Modre

 

Prednáška B. Lehotskej o netopieroch opustených banských diel

 

Diváci na prednáške

 

Jednotlivé druhy netopierov predstavil R. Lehotský

 

Organizátori výstavy pre budovou starej radnice v Modre

Logo Miniopterus