www.miniopterus.sk   

Stavba zábran pri 1. rybníku


Dátum: 12. 3. 2016
Autor textu: Roman Lehotský

V tomto roku začíname už 31. ročník akcie „Pomoc ropuchám pri jarných migráciách“ na Železnej studienke v Bratislave. Vzhľadom na teplú zimu oproti predchádzajúcim rokom staviame zábrany pre istotu o týždeň skôr. Deň vopred sme pre uľahčenie práce vykopali pri 1. (najvyššom) rybníku jarček takmer po celej dĺžke. Ráno sa tradične stretáme na parkovisku pod Červeným mostom, nasleduje krátky prevoz autobusom MHD a môžeme rovno začať so stavbou zábran. Okrem verejnosti pomáhajú pracovníci zo ŠOP SR - SCHKO Malé Karpaty, žiaci a učitelia zo Spojenej školy Tilgnerova 14, Základnej školy v Svätom Jure a Moste pri Bratislave, členovia Slovenského skautingu a ďalší. Po živom piatkovom vstupe v Ranných správach RTVS sa z dnešnej stavby zábran pripravuje príspevok aj do večerných Správ RTVS. Za výdatnej pomoci narezaných kolíkov, ktoré pre nás zabezpečuje náš spoluorganizátor SCHKO Malé Karpaty nám ide stavba zábran veľmi rýchlo. Trochu sa potrápime pri nadpájaní fólií a dokončení posledných chýbajúcich metrov jarčeka. Pri tých nám už pomáhajú čerstvé sily našich priateľov z BROZ. Nezabúdame ani na prezenčnú listinu a rozdanie účastníckych odznakov. Stavbu zábran končíme poobede. Poslední z nás ešte udupávajú zeminu okolo zábran, aby sa ropuchy popod ňu nepodhrabali. O týždeň nás čaká stavba zábran pri mlyne Klepáč, popri 3. rybníku.

Autor fotografií:
Roman Lehotský

Zraz účastníkov stavby zábran pod Červeným mostom

 

Účastníci vystupujú z autobusu pri 1. rybníku

 

Stavba prvých desiatok metrov zábran

 

Pomáhajú aj tí najmladší

 

Zábrany pri 1. rybníku

 

Zákaz vjazdu kontroluje mestská polícia

 

Tradične naše aktivity podporujú aj médiá

 

Budúce televízne redaktorky?

 

Trochu komplikované nadpájanie fólií

 

Prezenčka a rozdávanie účastníckych odznakov

 

Účastnícky odznak

 

Výroba kolíkov je fyzicky dosť náročná

 

Zatĺkanie kolíkov

 

Na záver treba udupať zeminu okolo zábran

Logo Miniopterus