www.miniopterus.sk   

Stavba zábran pri Klepáči


Dátum: 19. 3. 2016
Autor textu: Roman Lehotský

Akcia „Pomoc ropuchám pri jarných migráciách“ na Železnej studienke v Bratislave pokračuje výstavbou zábran pri 3. rybníku, v bezprostrednej blízkosti mlynu Klepáč. Deň vopred sme pre uľahčenie odhrabali lístie a vykopali niekoľko metrov jarčeka. Opäť za výdatnej pomoci narezaných kolíkov zo SCHKO Malé Karpaty išla stavba zábran veľmi rýchlo. Najväčšie zastúpenie mali medzi účastníkmi žiaci zo základných škôl Tupolevova 20 a Grösslingová 48 a študenti Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Výstavbu zábran na tomto úseku sa nám podarilo dokončiť v priebehu doobedia. Teraz už musíme len čakať na oteplenie a zrážky, aby začali ropuchy migrovať.

Autor fotografií:
Blanka Lehotská

Začíname vykopaním jarčeka

 

Naťahovanie fólie do jarčeka

 

Veľkou pomocou sú kolíky od SCHKO Malé Karpaty

 

Rozloženie kolíkov

 

Zahrnutie fólie zeminou

Logo Miniopterus