www.miniopterus.sk   

Prvé ropuchy za zábranami


Dátum: 27. 3. 2016
Autor textu: Roman Lehotský

Noci sú stále chladné a ropuchy ešte nezačali masovejšie migrovať. Objavujú sa však už prví samčekovia, ale aj prvé páriky ropúch, čo je znamenie, že sa migrácia postupne rozbehne. Zatiaľ vidno vo vode len chumáče vajíčok skokanov hnedých, ale čoskoro k nim už pribudnú aj retiazkovité vajíčka ropúch. Pokiaľ nočná teplota niekoľko dní neklesne pod 6-8 °C bude počet zachytených ropúch za zábranami postupne stúpať.

Autor fotografií:
Blanka Lehotská

Zábrany vybudované pozdĺž 1. rybníka

 

Jeden z prvých tohtoročných samčekov ropuchy

 

... a párik ropúch

 

Doslova posledné desiatky centimetrov na ceste do rybníka

 

Po roku opäť vo vode

Logo Miniopterus