www.miniopterus.sk   

Prečo je potrebné sa vopred ohlásiť na prenos ropúch
na telefónnom čísle +421 903 956 445?


Váš neohlásený prenos ropúch môže spôsobiť:

- Nebudeme vedieť počet prenesených ropúch (páriky, samčekovia, samičky), čo nám skreslí výsledky a sťaží odhadnutie správneho termínu na odstránenie zábran.

- Pokiaľ prídete neohlásene v neskoršom čase, ohlásení účastníci (napr. žiacky kolektív) pred vami vám ropuchy vyzbiera a vy žiadne ropuchy neuvidíte a budete sklamaní.

- Pokiaľ prídete neohlásene v skoršom čase, ohlásení účastníci (napr. žiacky kolektív) po vás ropuchy nenájdu, nakoľko im ich vyzbierate a budú sklamaní oni (častokrát sa prenosu zúčastňujú tí, ktorí sa podieľali aj na stavbe zábran a prenos je pre nich určitou formou odmeny).

- Ak prídete v čase spätnej migrácie nebudete vedieť odhadnúť, ktorá ropucha sa už vracia späť do lesa a ktorá ešte smeruje do rybníka. V tomto čase sa ropuchy nachádzajú z oboch strán zábran, takže je potrebné sa pri zábranách pohybovať s mimoriadne zvýšenou opatrnosťou. Tu je dôležitá určitá osobná skúsenosť alebo usmernenie organizátorov, aby ste svojou aktivitou (i keď dobre mienenou) nespôsobili viac škody ako úžitku. Napr. tým, že ropuchu, ktorá bola už v rybníku a cestou späť do lesa bezpečne prešla cez cestu dáte opäť späť do rybníka.

Priebeh migrácie podrobne sledujeme a v prípade, že sa ohlásite telefonicky, vieme odhadnúť aktuálnu situáciu a usmerniť vás pri prenose.
Ďakujeme za porozumenie.

Blanka Lehotská, hlavný koordinátor akcie

 

Logo Miniopterus