www.miniopterus.sk   

Víkendový prenos žiab pre verejnosť

POZVÁNKA


Migrácia ropúch na Železnej studienke sa v priebehu tohto týždňa začala a stovky ropúch sme už úspešne preniesli do rybníka. Na sobotu 25. 3. 2017 sme preto naplánovali prenos žiab pre individuálnych záujemcov z radov verejnosti. Zraz účastníkov bude o 8:30 h pod Červeným mostom. Odtiaľto sa presunieme autobusom MHD (odchod 8:40 h, 15 minútový lístok) k 1. rybníku (najvyššiemu). Účastníkov oboznámime o akcii a spôsobe zberu a prenosu žiab. Odporúčame si priniesť plastové vedro, podľa možnosti so širším dnom. Množstvo migrujúcich žiab do značnej miery závisí od počasia. Vzhľadom na hlásené ochladenie, je bohužiaľ potrebné očakávať, že počet žiab nebude vysoký. Či sa budú prenosy konať aj na budúci víkend, bude závisieť od priebehu migrácie po oteplení.

Pre školy, ktoré majú záujem o prenos počas pracovných dní je potrebné VOPRED! kontaktovať koordinátorku akcie "Pomoc ropuchám pri jarných migráciách na Železnej studienke" p. Lehotskú 0903 956 445. Uprednostňujeme školy, ktoré sa zúčastnili na stavbe zábran.

Tento rok zabezpečujeme prenos žiab len pri 1. rybníku. Pri 3. (pri Klepáči) a 4. rybníku, ktoré sú vypustené a prebieha ich rekonštrukcia, zabezpečujú prenos Mestské lesy Bratislava. Prosíme verejnosť, aby nemanipulovala so žabami, ktoré budú pri zábranách na tomto úseku.

Organizátori akcie žiadajú všetkých individuálnych záujemcov, ale aj väčšie (napr. školské) skupiny, aby sa mimo uvedeného termínu na prenose vopred dohodli na telefónnom čísle +421 903 956 445.

Prečo je potrebné sa vopred ohlásiť na prenos ropúch?

Logo Miniopterus