www.miniopterus.sk   

POZVÁNKA


ZO SZOPK MINIOPTERUS, ZOO Bratislava
a Spolok pre montánny výskum

vás pozývajú na 18. ročník podujatia

„Medzinárodná noc netopierov“

8. septembra 2017 (piatok) o 18.30 h
v Zoologickej záhrade v Bratislave

Medzinárodnú noc netopierov vyhlasuje sekretariát Dohovoru o ochrane európskych populácií netopierov (EUROBATS) so sídlom v Bonne. Cieľom podujatia je propagácia ochrany netopierov u širokej verejnosti.

Tohtoročná "Medzinárodná noc netopierov" v bratislavskej ZOO bude pozostávať z nasledovných častí:

  • všeobecne o netopieroch, denný a ročný životný cyklus, letné a zimné úkryty, prehľad našich druhov, ich monitoring a ochrana,
  • ako pomôcť nájdenému netopierovi (praktické rady),
  • Netopieria záchranka – 10. rokov projektu (podstata projektu, zaujímavé prípady, spolupráca s inými subjektami)
  • ukážka živého netopiera (v prípade ak bude v tom čase nejaký v krátkodobej rehabilitácii),
  • bat-detektoring – počúvanie hlasov netopierov pomocou rôznych typov ultrazvukových detektorov v areáli ZOO,
  • odpovieme vám na vaše "netopierie" otázky.

Upozornenie: Podujatie je vhodné pre návštevníkov od 12 rokov. Na podujatie odporúčame priniesť si vlastnú baterku. Súčasťou podujatia nie je prehliadka ZOO. Vstup je možný len o 18.30 h a je bezplatný.

Plagát (vo formáte pdf)

Predchádzajúce ročníky Európskej noci netopierov

Logo Miniopterus