www.miniopterus.sk   

Prenos ropúch pre verejnosť

POZVÁNKA


Pozývame všetkých záujemcov z radov širokej verejnosti na prenos ropúch na Železnej studienke. Zraz účastníkov bude v utorok 3. 4. 2018 o 8:30 h pod Červeným mostom, odkiaľ sa presunieme autobusom MHD k najvyššiemu 1. rybníku. Odporúčame záujemcom priniesť si so sebou vedierko. Každý kto pomôže s prenosom žiab, získa okrem dobrého pocitu z pomoci prírode aj účastnícky odznak.

Ďalší prenos ropúch pre verejnosť sa uskutoční v sobotu dňa 7. 4. 2018. Zraz účastníkov bude opäť o 8:30 h pod Červeným mostom.

Počas týždňa budú pomáhať s prenosom ropúch deti a žiaci z vopred prihlásených materských, základných a stredných škôl.

Opakovane vyzývame návštevníkov Železnej studienky, aby neprenášali ropuchy individuálne, ale aby na to využili spoločné víkendové termíny určené pre širokú verejnosť. Ďakujeme.

Prečo je potrebné sa vopred ohlásiť na prenos ropúch?

Párik ropúch bradavičnatých (Bufo bufo)

Logo Miniopterus