www.miniopterus.sk   

Základné info

logo

Kto je Miniopterus?

Miniopterus je základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny so sídlom v Bratislave. Založená bola dňa 14. septembra 1993. Jej hlavnými činnosťami sú:

1. akcia "Pomoc ropuchám pri jarných migráciách" na Železnej studienke v Bratislave,
2. monitoring a ochrana netopierov na území západného Slovenska,
3. environmentálna výchova.

 

Čo je Miniopterus?

Miniopterus, presnejšie Miniopterus schreibersii (lietavec sťahovavý) je stredne veľký jaskynný druh netopiera s jemnou sivohnedou srsťou a typickým vyklenutým čelom. Rozšírený je na veľmi veľkom území. Vyskytuje sa v Európe, Ázii, Afrike a Austrálii. Je to náš jediný tropický druh netopiera. Slovenskom prechádza jeho severná hranica výskytu a aj z tohoto dôvodu patrí u nás medzi veľmi vzácne druhy netopierov. Jeho opätovný nález v Malých Karpatoch dal podnet na pomenovanie našej základnej organizácie SZOPK.

 

Realizované aktivity

Logo Miniopterus