www.miniopterus.sk   

Aktuálne projekty

Projekty zamerané na ochranu obojživelníkov

 
Akcia "Pomoc ropuchám pri jarných migráciách" na Železnej studienke v Bratislave
obdobie:
1993 - 2008

priebeh: stavba zábran, prenos žiab, zmotanie zábran, štatistické vyhodntenie

 

Projekty zamerané na výskum a ochranu netopierov
na západnom Slovensku

 
Monitoring a ochrana netopierov v Malých Karpatoch
obdobie:
1993 - 2008

použitá metodika: zimné sčítanie, kontrola podkrovných priestorov, netting, detektoring
charakter lokalít: jaskyne, opustené banské diela
počet zistených druhov:
   
 
Mapovanie výskytu netopierov na území Bratislavy
obdobie:
1995 - 2008

použitá metodika: zimné sčítanie, detektoring, odchyt vo vnútorných priestoroch budov
charakter lokalít: panelové domy, opustené vojenské kaverny, jaskyne
počet zistených druhov:
   
 
Mapovanie výskytu netopierov na území Podunajskej nížiny
obdobie:
1999 - 2007
použitá metodika:
kontrola podkrovných priestorov, detektoring
charakter lokalít:
podkrovné priestory sakrálnych stavieb
počet zistených druhov:
   
 
Monitoring a ochrana netopierov v Strážovských vrchoch
obdobie:
1995 - 1997, 2007 - 2008
použitá metodika:
zimné sčítanie, odchyt vo vnútorných priestoroch budov
charakter lokalít:
jaskyne
počet zistených druhov:
   
 
Monitoring a ochrana netopierov v CHKO Ponitrie a okolí
obdobie:
1996 - 2001, 2006
použitá metodika:
zimné sčítanie, kontrola podkrovných priestorov, netting
charakter lokalít:
jaskyne, podkrovné priestory sakrálnych stavieb
počet zistených druhov:
   
 
Monitoring netopierov v pohorí Burda a okolí
obdobie:
1996 - 2008
použitá metodika:
zimné sčítanie, kontrola podkrovných priestorov, netting
charakter lokalít:
opustené banské diela, podkrovné priestory sakrálnych stavieb
počet zistených druhov:
   
 
Monitoring netopierov Borskej nížiny
obdobie:
1996 - 2008
použitá metodika:
detektoring, netting
charakter lokalít:
počet zistených druhov:
   
 
Výskum netopierov Považského Inovca
obdobie:
2007
použitá metodika:
zimné sčítanie
charakter lokalít:
jaskyne
počet zistených druhov:
   
 
Výskum netopierov Myjavskej pahorkatiny
obdobie:
2006
použitá metodika:
detektoring, kontrola podkrovných priestorov
charakter lokalít:
podkrovné priestory sakrálnych stavieb
počet zistených druhov:
   
 
Mapovanie výskytu netopierov na území bývalého okresu Trenčín
obdobie:
1996 - 1997
použitá metodika:
kontrola podkrovných priestorov, zimné sčítanie
charakter lokalít:
podkrovné priestory sakrálnych stavieb, jaskyne
počet zistených druhov:
   
 
Mapovanie výskytu netopierov na Liptove
obdobie:
1995
použitá metodika:
kontrola podkrovných priestorov
charakter lokalít:
podkrovnéí priestory sakrálnych stavieb
počet zistených druhov:
 

Logo Miniopterus