www.miniopterus.sk   

Európska noc netopierov

text Blanka Lehotská


Európsku noc netopierov (ENN) vyhlasuje od roku 1997 sekretariát Dohovoru o ochrane európskych populácií netopierov EUROBATS so sídlom v Bonne. Cieľom podujatia je propagácia ochrany netopierov u širokej verejnosti. Každoročne sa na prelome augusta a septembra konajú vo viac ako 30 štátoch rôzne prednášky, výstavy, ukážky výskumu netopierov a ďalšie aktivity približujúce ľuďom život netopierov.


V Bratislave sme prvé podujatie v rámci Európskej noci netopierov zorganizovali v roku 2001. Pre verejnosť sme pripravili prednášku o netopieroch v Primaciálnom paláci, ktorú sme doplnili aj malou výstavou fotografií z chiropterologického výskumu. Od roku 2005 každoročne organizujeme ENN v spoluprácii s pracovníkmi Zoologickej záhrady Bratislava priamo v areáli ZOO. V rokoch 2005 a 2006 pozostávalo podujatie z dvoch častí - poobede to boli aktivity pre deti a večer tematicky zameraná prednáška pre dospelých. Z organizačných dôvodov sme sa rozhodli od roku 2007 realizovať uvedené časti samostane - v nepárne roky aktivity pre deti a v párne roky prednášky pre dospelých.

 

  5. Európska noc netopierov 2001 - pre dospelých

  9. Európska noc netopierov 2005 - pre deti a dospelých (téma: Ochrana netopierov)

10. Európska noc netopierov 2006 - pre deti a dospelých (téma: Netopiere a jaskyne)

11. Európska noc netopierov 2007 - pre deti

12, Európska noc netopierov 2008 - pre dospelých (téma: Echolokácia netopierov)

13. Európska noc netopierov 2009 - pre deti

14. Európska noc netopierov 2010 - pre dospelých (téma: Netopiere v panelákoch)

15. Európska noc netopierov 2011 - pre deti

16. Európska noc netopierov 2012 - pre dospelých (téma: Syndróm bieleho nosa)

Logo Miniopterus