www.miniopterus.sk   

Netopier pred gymnáziom


Dátum: 29. 4. 2008
text Blanka Lehotská

Ráno nám zavolala p. Hnátová, učiteľka z Gymnázia F. V. Sasinka v Skalici, že školník našiel pred budovou gymnázia na chodníku netopiera. Tak sme jej poradili, aby ho zobrali, dali do krabice a večer vypustili. Predtým ho ešte odfotili, takže podľa fotografií vieme, že išlo o večernicu parkovú (Pipistrellus nathusii).

Výber fotografií:
foto Iva Hnátová

Večernica parková (Pipistrellus nathusii)

Logo Miniopterus